เข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน
 

เข้าสู่ระบบ admin

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
สลิปเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2557 เมื่อ 26 สิงหาคม 2014 13:26:09
เงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2557 จะเข้าบัญชีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และ สลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง สามารถพิมพ์ได้ในวันที่ 26 สิงหาคม2557 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้แจ้งได้ที่ฝ่ายการเงินฯ โทร. 1208-9
ผู้ประชาสัมพันธ์ :การเงิน เลขที่บัญชีธนาคารที่นำเงินเดือนเข้าคือรหัสผ่านของท่าน เมื่อ 25 มกราคม 2012 18:55:39

ผู้ประชาสัมพันธ์ :การเงิน