รายนามผู้บริจาค

บริษัท ว.วั...
Image Detail

Social Bookmark

Facebook 

สถิติคนเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0


ITA62 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 09:11 น.

ITA 2562

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต่อเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 15 หน่วยงานมีการแผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 14 การประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

Attachments:
Download this file (eb10(1).pdf)EB10(1)บันทึกข้อความขออนุมัติแผนฯ[ ]30 Kb
Download this file (eb10(2).pdf)EB10(2)แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ 2562[ ]1245 Kb
Download this file (eb10(3).pdf)EB10(3)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]35 Kb
Download this file (eb11(1).pdf)EB11(1)บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลงานฯตามแผนปฏิบัติราชการ[ ]37 Kb
Download this file (eb11(2).pdf)EB11(2)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ[ ]487 Kb
Download this file (eb11(3).pdf)EB11(3)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]34 Kb
Download this file (eb12(1).pdf)EB12(1)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ[ ]39 Kb
Download this file (eb12(1.1).pdf)EB12(1.1)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ[ ]41 Kb
Download this file (eb12(2).pdf)EB12(2)ผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ[ ]212 Kb
Download this file (eb12(2.1).pdf)EB12(2.1)ผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ[ ]343 Kb
Download this file (eb12(3).pdf)EB12(3)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]39 Kb
Download this file (eb12(3.1).pdf)EB12(3.1)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]42 Kb
Download this file (eb13(1).pdf)EB13(1)บันทึกข้อความลงนาม และขออนุญาตเผยแพร่[ ]53 Kb
Download this file (eb13(2.1).pdf)EB13(2.1)ประกาศมาตรการ กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล[ ]81 Kb
Download this file (eb13(2.2).pdf)EB13(2.2)รายละเอียดเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด[ ]139 Kb
Download this file (eb13(3).pdf)EB13(3)กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน[ ]241 Kb
Download this file (eb13(3.1).pdf)EB13(3.1)กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่[ ]722 Kb
Download this file (eb13(4).pdf)EB13(1.1)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]36 Kb
Download this file (eb13(5).pdf)EB13(5)หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน[ ]81 Kb
Download this file (eb14(1).pdf)EB14(1)บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่[ ]76 Kb
Download this file (eb14(2).pdf)EB14(2)ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ[ ]102 Kb
Download this file (EB14.pdf)EB 14 (3) การประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกาารประจำปีของบุคลากร[EB 14 (3) การประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกาารประจำปีของบุคลากร]415 Kb
Download this file (eb15(1).pdf)EB15(1)บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่[ ]156 Kb
Download this file (eb15(2).pdf)EB15(2)ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร[ ]68 Kb
Download this file (eb15(3).pdf)EB15(3)ภาพถ่ายประกอบ[ ]386 Kb
Download this file (eb15(4.1).pdf)EB15(4.1)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]166 Kb
Download this file (eb16(1).pdf)EB16(1)คำสั่งผู้รับผิดชอบ[ ]609 Kb
Download this file (eb16(2).pdf)EB16(2)หลักฐานช่องทางการติดต่อ/ประสานงาน/ร้องเรียนฯ[ ]1279 Kb
Download this file (eb16(3).pdf)EB16(3)คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน[ ]680 Kb
Download this file (eb16(4).pdf)EB16(4)แผนผังขั้นตอนการการร้องเรียน Chart ต่างๆ[ ]680 Kb
Download this file (eb16(5).pdf)EB16(5)บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ[ ]102 Kb
Download this file (eb16(7.1).pdf)EB16(7.1)บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน[ ]45 Kb
Download this file (eb16(7.2).pdf)EB16(7.2)แบบสรุปผลรายการเรื่องร้องเรียน[ ]566 Kb
Download this file (eb16(8).pdf)EB16(8.2)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ [ ]34 Kb
Download this file (eb16(8.1).pdf)EB16(8.1)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]36 Kb
Download this file (eb16(9).pdf)EB16(9)ขอส่งผลการรวบรวมข้อร้องเรียน[ ]642 Kb
Download this file (eb17(4).pdf)EB17(4)บันทึกข้อความรับทราบ รายงานผลการดำหนดมาตรการป้องกันรับสินบน[ ]45 Kb
Download this file (eb18(1).pdf)EB18(1)บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ[ ]163 Kb
Download this file (eb18(2).pdf)EB18(2)โครงการฯ[ ]105 Kb
Download this file (eb18(3).pdf)EB18(3)กำหนดการประชุม[ ]20 Kb
Download this file (eb18(4).pdf)EB18(4)บันทึกข้อความรับทราบ/สั่งการ/อนุญาตเผยแพร่[ ]32 Kb
Download this file (eb18(5).pdf)EB18(5)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]30 Kb
Download this file (eb19(1).pdf)EB19(1)หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่[ ]91 Kb
Download this file (eb19(2).pdf)EB19(2)การรวมกลุ่ม[ ]261 Kb
Download this file (eb19(3).pdf)EB19(3)หลักฐานการดำเนินกิจกรรม[ ]195 Kb
Download this file (eb19(4).pdf)EB19(4)หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม[ ]262 Kb
Download this file (eb19(5).pdf)EB19(5)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]31 Kb
Download this file (eb20(1).pdf)EB20(1)หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม้พื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ[ ]33 Kb
Download this file (eb20(2).pdf)EB20(2)สรุปรายงานการประชุม[ ]52 Kb
Download this file (eb20(3).pdf)EB20(3)รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ[ ]491 Kb
Download this file (eb20(4).pdf)EB20(4)หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ/ขอเผยแพร่[ ]44 Kb
Download this file (eb20(5).pdf)EB20(5)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]32 Kb
Download this file (eb21(1).pdf)EB21(1)บันทึกข้อความลงนามฯ[ ]43 Kb
Download this file (eb21(2).pdf)EB21(2)กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ[ ]100 Kb
Download this file (eb21(2.1).pdf)EB21(2.1)กรอบแนวทางฯ[ ]1558 Kb
Download this file (eb21(3).pdf)EB21(3)หนังสือแจ้งเวียน[ ]32 Kb
Download this file (eb21(4).pdf)EB21(4)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามฯ[ ]184 Kb
Download this file (eb21(5.1).pdf)EB21(5.1)แบบฟอร์มฯ[ ]34 Kb
Download this file (eb21(5.2).pdf)EB21(5.2)แบบฟอร์มฯ[ ]31 Kb
Download this file (eb21(6).pdf)EB21(6)วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH[ ]45 Kb
Download this file (eb21(7).pdf)EB21(7)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]31 Kb
Download this file (eb22(2).pdf)EB22(1.1)หลักฐานการประชุม[ ]46 Kb
Download this file (eb22(2.1).pdf)EB22(2)วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH[ ]46 Kb
Download this file (eb22(4).pdf)EB22(4)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ[ ]37 Kb
Download this file (eb22(5).pdf)EB22(5)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]32 Kb
Download this file (eb23(1).pdf)EB23(1)แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฯ[ ]328 Kb
Download this file (eb23(2).pdf)EB23(2)บันทึกข้อความขออนุมัติแผน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานบนเว็บไซต์ฯ[ ]227 Kb
Download this file (eb23(3).pdf)EB23(3)แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่[ ]184 Kb
Download this file (eb24(1).pdf)EB24(1)รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร[ ]129 Kb
Download this file (eb24(2).pdf)EB24(2)บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯและขออนุญาตเผยแพ[ ]208 Kb
Download this file (eb24(3).pdf)EB24(3)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]185 Kb
Download this file (eb25(1).pdf)EB25(1)คำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ[ ]1577 Kb
Download this file (eb25(2).pdf)EB25(2)กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน[ ]175 Kb
Download this file (eb25(2.1).pdf)EB25(2.1)คู่มือการปฏิบัติงาน[ ]6909 Kb
Download this file (eb25(3).pdf)EB25(3)หลักฐานการประชุมชี้แจง[ ]345 Kb
Download this file (eb25(4).pdf)EB25(4)หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน[ ]29 Kb
Download this file (eb25(5).pdf)EB25(5)บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางก[ ]48 Kb
Download this file (eb25(6).pdf)EB25(6)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]32 Kb
Download this file (eb26(1).pdf)EB26(1)คู่มือบริการประชาชน[ ]6909 Kb
Download this file (eb26(2).pdf)EB26(2)ภาพถ่ายประกอบ[ ]238 Kb
Download this file (eb26(3).pdf)EB26(3)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]32 Kb
Download this file (eb5(1).pdf)EB5(1)บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ[ ]70 Kb
Download this file (eb5(2).pdf)EB5(2)โครงการ[ ]415 Kb
Download this file (eb5(3.1).pdf)EB5(3.1) รายงานการประชุม[ ]786 Kb
Download this file (eb5(3.2).pdf)EB5(3.2)รายงานการประชุม[ ]494 Kb
Download this file (eb5(4).pdf)EB5(4)ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ[ ]1060 Kb
Download this file (eb5(5).pdf)EB5(5)หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ สั่งการ และขอเผยแพร่[ ]53 Kb
Download this file (eb5(6).pdf)EB5(6)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]32 Kb
Download this file (eb8(1).pdf)EB8(1)บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ[ ]234 Kb
Download this file (eb8(2).pdf)EB8(2)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ[ ]54 Kb
Download this file (eb8(3).pdf)EB8(3)ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ[ ]120 Kb
Download this file (eb8(4).pdf)EB8(4)รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล[ ]317 Kb
Download this file (eb8(5.1).pdf)EB8(5.1)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]167 Kb
Download this file (eb8(5.2).pdf)EB8(5.2)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]182 Kb
Download this file (eb8(5.3).pdf)EB8(5.3)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]34 Kb
Download this file (eb9(1).pdf)EB9(1)บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานบนเว็บไซต์ฯ[ ]33 Kb
Download this file (eb9(1.1).pdf)EB9(1.1)ผู้บริหารหน่วยงาน[ ]314 Kb
Download this file (eb9(1.2).pdf)EB9(1.2)นโยบยของผู้บริหาร[ ]34 Kb
Download this file (eb9(1.3).pdf)EB9(1.3)โครงสร้างหน่วยงาน[ ]498 Kb
Download this file (eb9(1.4).pdf)EB9(1.4)อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งฯ[ ]1224 Kb
Download this file (eb9(1.5).pdf)EB9(1.5)วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH[ ]5797 Kb
Download this file (eb9(1.6-2).pdf)EB9(1.6,2)ยุทธศาสตร์,นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน[ ]558 Kb
Download this file (eb9(1.7).pdf)EB9(1.7)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน[ ]694 Kb
Download this file (eb9(1.8).pdf)EB9(1.8)ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ[ ]181 Kb
Download this file (eb9(1.9).pdf)EB9(1.9)จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)[ ]1836 Kb
Download this file (eb9(10).pdf)EB9(10)แบบฟอร์มขอเผยแพร่[ ]32 Kb
Download this file (eb9(3).pdf)EB9(3)แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน[ ]486 Kb
Download this file (eb9(3.1).pdf)EB9(3.1)การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ[ ]292 Kb
Download this file (eb9(4).pdf)EB9(4)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน[ ]3221 Kb
Download this file (eb9(4.1).pdf)EB9(4.1)การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ[ ]292 Kb
Download this file (eb9(5).pdf)EB9(5)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ[ ]680 Kb
Download this file (eb9(6.1).pdf)EB9(6.1)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ[ ]81 Kb
Download this file (eb9(6.2).pdf)EB9(6.2)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน[ ]566 Kb
Download this file (eb9(7.4).pdf)EB9(7.4)ประกาศ สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯและแบบแสดงความบริ[ ]143 Kb
Download this file (eb9(7.5 .01).pdf)EB9(7.5) แบบ สขร.1 ธ.ค.61[ ]2923 Kb
Download this file (eb9(7.5 .02).pdf)EB9(7.5)แบบ สขร.1 ม.ค.62[ ]4031 Kb
Download this file (eb9(7.5 .03).pdf)EB9(7.5)แบบ สขร.1 ก.พ.62[ ]2944 Kb
Download this file (eb9(7.5 .04).pdf)EB9(7.5)แบบ สขร.1 มี.ค.62[ ]759 Kb
Download this file (eb9(7.5 .05).pdf)EB9(7.5)แบบ สขร.1 เม.ย.62[ ]1004 Kb
Download this file (eb9(7.5 .06).pdf)EB9(7.5)แบบ สขร.1 พ.ค.62[ ]745 Kb
Download this file (eb9(8).pdf)EB9(8)คู่มือการปฏิบัติงาน[ ]6909 Kb
Download this file (eb9(9).pdf)EB9(9)มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ[ ]6909 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 11:26 น.