รายนามผู้บริจาค

พันเอก ดร.น...
Image Detail

Social Bookmark

Facebook 

สถิติคนเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 กระทรวงสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายขจร ทองขาว   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 15:11 น.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปี2563 ไตรมาส 2 กระทรวงสาธารณสุข

Attachments:
Download this file (1(.1).pdf)EB 1(1)[บันทึกข้อความฯ]473 Kb
Download this file (1(.2).pdf)EB 1(2)[รายงานบทวิเคราะห์ฯ]1608 Kb
Download this file (1(.3).pdf)EB 1(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]423 Kb
Download this file (10(2).pdf)EB 10(2)[แผนปฎิบัติราชการฯ]15487 Kb
Download this file (10(3).pdf)EB 10(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]415 Kb
Download this file (13(1).pdf)EB 13(1)[บันทึกข้อความลงนามฯ]519 Kb
Download this file (13(1.1).pdf)EB13(1.1)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]451 Kb
Download this file (13(2.1).pdf)EB 13(2.1)[ประกาศมาตรการ กำหนดตัวชี้วัดฯ]2788 Kb
Download this file (14(1).pdf)EB 14(1)[บันทึกข้อความลงนามฯ]454 Kb
Download this file (14(2).pdf)EB 14(2)[ประกาศรายงานผลการประเมินฯ]13126 Kb
Download this file (14(3).pdf)EB 14(3)[ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ]429 Kb
Download this file (15 (4).pdf)EB 15(4)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]400 Kb
Download this file (15(1).pdf)EB 15(1)[บันทึกข้อความลงนามฯ]421 Kb
Download this file (15(2).pdf)EB 15(2)[ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต]449 Kb
Download this file (16(.2).pdf)EB 16(2)[หลักฐานช่องทางการติดต่อฯ]1279 Kb
Download this file (16(.3.).pdf)EB 16(3)[คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน]501 Kb
Download this file (16(.4.).pdf)EB 16(4)[แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน]2475 Kb
Download this file (16(.7).pdf)EB 16(7)[บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ]1929 Kb
Download this file (16(.8).pdf)EB 16(8)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]432 Kb
Download this file (16(1).pdf)EB 16(1)[คำสั้งผู้รับผิดชอบ]609 Kb
Download this file (16(9).pdf)EB 16(9)[ขอส่งผลการรวบรวมข้อร้องเรียน]397 Kb
Download this file (17(.3).pdf)EB 17(3)[ประกาศฯ]901 Kb
Download this file (17(.4).pdf)EB 17(4)[คู่มือฯ]3559 Kb
Download this file (17(.5).pdf)EB 17(5)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]418 Kb
Download this file (18(.1).pdf)EB 18(1)[บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ]518 Kb
Download this file (18(.2).pdf)EB 18(2)[โครงการฯ]1910 Kb
Download this file (18(.4).pdf)EB 18(4)[บันทึกข้อความรับทราบฯ]482 Kb
Download this file (18(.5).pdf)EB 18(5)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]399 Kb
Download this file (19(.1).pdf)EB 19(1)[หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่]381 Kb
Download this file (19(.2).pdf)EB 19(2)[การรวมกลุ่ม]458 Kb
Download this file (19(.3).pdf)EB 19(3)[หลักฐานการดำเนินกิจกรรม]1332 Kb
Download this file (19(.4).pdf)EB 19(4)[หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม]859 Kb
Download this file (19(.5).pdf)EB 19(5)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]416 Kb
Download this file (2 (.1).pdf)EB 2 (1)[บันทึกข้อความอนุญาตคำสั่งฯ]423 Kb
Download this file (2(.1.2).pdf)EB 2(1.2)[บันทึกข้อความอนุญาตเผยแพร่ฯ]463 Kb
Download this file (2(.2).pdf)EB 2(2)[ประกาศกระทรวงฯ]1411 Kb
Download this file (2(.3).pdf)EB 2(3)[กรอบแนวทางฯ]1377 Kb
Download this file (2(.3.1.3).pdf)EB 2(3.1.3)[คำสั่งแต่งตั้งโรงพยาบาลฯ]847 Kb
Download this file (2(.3.1.4).pdf)EB 2(3.1.4)[แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ]825 Kb
Download this file (2(3.1).pdf)EB 2(3.1)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]428 Kb
Download this file (2(3.2).pdf)EB 2(3.2)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]422 Kb
Download this file (20(.3).pdf)EB 20(3)[หนังสือเสนอผู้บริหารฯ]470 Kb
Download this file (20,22(.1).pdf)EB 22 (1)[หลักฐานการประชุมฯ]819 Kb
Download this file (20,22(.2).pdf)EB 20(1)[หนังสือแสดงหลักฐานและรายงานการประชุมฯ]819 Kb
Download this file (20,22(.5).pdf)EB 20(4)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]420 Kb
Download this file (21(.1).pdf)EB 21(1)[บันทึกข้อความลงนามฯ]485 Kb
Download this file (21(.2).pdf)EB 20(2)[รายงานบทวิเคราะห์ฯ]6754 Kb
Download this file (21(.3.).pdf)EB 21(3)[หนังสือเวียน]382 Kb
Download this file (21(.4).pdf)EB 21(4)[บันทึกข้อความรับทราบฯ]460 Kb
Download this file (21(2.1).pdf)EB 21(2)[กรอบแนวทางฯ]1793 Kb
Download this file (21(5).pdf)EB 21(5)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]422 Kb
Download this file (21(7).pdf)EB 21(7)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]416 Kb
Download this file (22(.5).pdf)EB 22(4)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]420 Kb
Download this file (22(2).pdf)EB 22(2)[วิสัยทัศน์ฯ]250 Kb
Download this file (22(3) - Copy.pdf)EB 22(3)[บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ]470 Kb
Download this file (23(.1.).pdf)EB 23(1)[แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม]3635 Kb
Download this file (23(2).pdf)EB 23(2)[บันทึกข้อความขออนุมัติฯ]467 Kb
Download this file (23(3).pdf)EB 23(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]424 Kb
Download this file (24(.2).pdf)EB 24(2)[บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ]468 Kb
Download this file (24(.3).pdf)EB 24(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]426 Kb
Download this file (24(1).pdf)EB 24(1)[รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการฯ]1425 Kb
Download this file (25(.3).pdf)EB 25(3)[หลักฐานการประชุมชี้แจง]2245 Kb
Download this file (25(.4).pdf)EB 25(4)[หลักฐานหนังสือเวียน]390 Kb
Download this file (25(.5).pdf)EB 25(5)[บันทึกข้อความรับทราบฯ]467 Kb
Download this file (25(1).pdf)EB 25(1)[คำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ]468 Kb
Download this file (25(2.1).pdf)EB 25(2.1)[คู่มือปฎิบัติงาน]24150 Kb
Download this file (25(6).pdf)EB 25(6)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]405 Kb
Download this file (26 (3).pdf)EB 26(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]404 Kb
Download this file (26(.1).pdf)EB 26(1)[คู่มือบริการประชาชน]24150 Kb
Download this file (3(.1).pdf)EB 3(1)[โครงการจัดซื้อฯ]2980 Kb
Download this file (3(.2).pdf)EB 3(2)[โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด]6893 Kb
Download this file (3(.3).pdf)EB 3(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]436 Kb
Download this file (4(.1).pdf)EB 4(1)[บันทึกข้อความอนุญาตเผยแพร่ฯ]1837 Kb
Download this file (4(.2).pdf)EB 4(2)[รายงานผลฯ]7993 Kb
Download this file (4(.3).pdf)EB 4(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]2097 Kb
Download this file (5(1).pdf)EB 5(1)[บันทึกข้อความขออนุมัติฯ]429 Kb
Download this file (5(2).pdf)EB 5(2)[โครงการฯ]3455 Kb
Download this file (5(4).pdf)EB 5(4)[ภาพถ่ายประกอบ]3092 Kb
Download this file (5(5).pdf)EB 5(5)[หนังสือรายงานผู้บริหารฯ]488 Kb
Download this file (5(6).pdf)EB 5(6)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]411 Kb
Download this file (6(1) - Copy.pdf)EB 6(1)[บันทึกข้อความอนุมัติฯ]429 Kb
Download this file (6(2) - Copy.pdf)EB 6(2)[โครงการฯ]3455 Kb
Download this file (6(3) - Copy.pdf)EB 6(3)[ภาพถ่ายประกอบ]3092 Kb
Download this file (6(4) - Copy.pdf)EB 6(4)[หนังสือรายงานผู้บริหารฯ]488 Kb
Download this file (6(5) - Copy.pdf)EB 6(5)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]411 Kb
Download this file (7(1) - Copy.pdf)EB 7(1)[บันทึกข้อความขออนุมัติฯ]429 Kb
Download this file (7(2) - Copy.pdf)EB 7(2)[โครงการฯ]3455 Kb
Download this file (7(3) - Copy.pdf)EB 7(3)[ภาพถ่ายประกอบ]3092 Kb
Download this file (7(4) - Copy.pdf)EB 7(4)[หนังสือรายงานผู้บริหารฯ]488 Kb
Download this file (7(5) - Copy.pdf)EB 7(5)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]411 Kb
Download this file (8(.4).pdf)EB 8(4)[รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการฯ]491 Kb
Download this file (8(.5).pdf)EB 8(5)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]419 Kb
Download this file (8(1).pdf)EB 8(1)[บันทึกข้อความลงนามฯ]487 Kb
Download this file (8(2).pdf)EB 8 (2)[คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ]472 Kb
Download this file (9 (1.3).pdf)EB 9(1.3)[โครงสร้างหน่วยงาน]564 Kb
Download this file (9 (1.5).pdf)EB 21(6)[วิสัยทัศน์ฯ]250 Kb
Download this file (9 (1.6).pdf)EB 9(1.6)[ยุทธศาสตร์ฯ]1238 Kb
Download this file (9 (3).pdf)EB 9(3)[แผนปฏิบัติราชการฯ]1129 Kb
Download this file (9 (3.1).pdf)EB 9(3.1)[การติดตามประเมินผลฯ]641 Kb
Download this file (9 (4).pdf)EB 9(4)[แผนการจ่ายงบประมาณฯ]3555 Kb
Download this file (9(1).pdf)EB 9(1)[บันทึกขออนุญาตฯ]410 Kb
Download this file (9(1.1).pdf)EB 9(1.1)[ผู้บริหารหน่วยงาน]756 Kb
Download this file (9(1.2).jpg)EB 9(1.2)[นโยบายผู้บริหาร]116 Kb
Download this file (9(1.5 ).pdf)EB 9 (1.5)[วิสัยทัศน์ฯ]250 Kb
Download this file (9(10).pdf)EB 9(10)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]398 Kb
Download this file (9(4.1).pdf)EB 9(4.1)[การติดตามประเมินผลฯ]4569 Kb
Download this file (9(5).pdf)EB 9(5)[หลักเกณฑ์ขั้นตอนฯ]1279 Kb
Download this file (9(6).pdf)EB 9(6.1)[รายงานผลฯ]397 Kb
Download this file (9(6.2).pdf)EB 9(6.2)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]398 Kb
Download this file (9(7).pdf)EB 9(7)[แบบรายงาน(ต.ค.62-มี.ค.63 )]7993 Kb
Download this file (9(8).pdf)EB 9(8)[คู่มือฯ]24150 Kb
Download this file (9(9).pdf)EB 9(9)[มาตรฐานขั้นตอนฯ]24150 Kb
Download this file (eb 10(1).pdf)EB 10(1)[บันทึกข้อความอนุมัติแผนฯ]395 Kb
Download this file (eb 11(1).pdf)EB 11(1)[บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ]424 Kb
Download this file (eb 11(2).pdf)EB 11(2)[รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนฯ]901 Kb
Download this file (eb 11(3).pdf)EB 11(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]433 Kb
Download this file (eb 12 (1).pdf)EB 12(1)[บันทึกข้อความรับทราบฯ]443 Kb
Download this file (eb 12(2).pdf)EB 12(2)[ผลการกำกับ ฯ]4569 Kb
Download this file (eb 12(3).pdf)EB 12(3)[แบบฟอร์มขอเผยแพร่]458 Kb
Download this file (eb 17(1).pdf)EB 17(1)[บันทึกข้อความลงนามรายงานฯ]450 Kb
Download this file (eb13(2.2).pdf)EB 13(2.2)[รายละเอียดเกณฑ์การประเมินฯ]139 Kb
Download this file (eb13(3).pdf)EB 13(3)[กรอบแนวทางฯ]241 Kb
Download this file (eb13(3.1).pdf)EB 13(3.1)[กรอบแนวทางฯ]722 Kb
Download this file (eb13(5).pdf)EB 13(5)[หลักฐานหนังสือเวียน]81 Kb
Download this file (eb15 (3).pdf)EB 15(3)[ภาพประกอบ]386 Kb
Download this file (eb17(2).pdf)EB 17(2)[บันทึกข้อความ ประกาศโรงพยาบาลฯ]4848 Kb
Download this file (eb25(2).pdf)EB 25(2)[กรอบแนวทางฯ]175 Kb
Download this file (eb26(2).pdf)EB 26(2)[ภาพถ่ายประกอบ]238 Kb
Download this file (eb8(3).pdf)EB 8(3)[ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ฯ]120 Kb
Download this file (eb9(1.4).pdf)EB 9(1.4)[อำนาจหน้าที่หน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งฯ]1224 Kb
Download this file (eb9(1.7).pdf)EB 9(1.7)[ประมวลจริยธรรมฯ]694 Kb
Download this file (eb9(1.8).pdf)EB 9 (1.8)[ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงฯ]181 Kb
Download this file (eb9(1.9).pdf)EB 9(1.9)[จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข]1836 Kb
Download this file (eb9(7.4).pdf)EB 9(7.4)[ประกาศฯ]143 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 14:31 น.