รายนามผู้บริจาค

บริษัท ว.วั...
Image Detail

Social Bookmark

Facebook 

สถิติคนเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 กระทรวงสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภัทราวุธ ฉวีนิล   
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 11:56 น.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 กระทรวงสาธารณสุข

Attachments:
Download this file (1.1.pdf)EB 1 (1)[บันทึกข้อความอนุญาตเผยแพร่ฯ]367 Kb
Download this file (1.2.pdf)EB 1 (2)[คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ]370 Kb
Download this file (1.3.pdf)EB 1(3)[กรอบแนวทางฯ]1406 Kb
Download this file (1.4.pdf)EB 1(4)[รายงานผลการดำเนินการฯ]81 Kb
Download this file (2.1.jpg)EB 2(1)[ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน]378 Kb
Download this file (2.10.pdf)EB 2(10)[ยุทธศาสตร์ฯ]1238 Kb
Download this file (2.11.PDF)EB 2(11)[พรบ.มาตราฐานจริยธรรมฯ]168 Kb
Download this file (2.12.pdf)EB 2(12)[ประมวลจริยธรรมข้าราชการฯ]694 Kb
Download this file (2.13.pdf)EB 2(13)[ คำบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ]556 Kb
Download this file (2.15.pdf)EB 2(14)[อินโฟกราฤิกคณะกรรมการจริยธรรม]752 Kb
Download this file (2.16.pdf)EB 2(16)[ นโยบายยุทธศาสตร์หน่วยงาน]438 Kb
Download this file (2.17.pdf)EB 2(17)[แผนปฏิบัติการประจำปี]512 Kb
Download this file (2.19.pdf)EB 2(19)[แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน]174 Kb
Download this file (2.2.jpg)EB 2(2)[นโยบายผู้บริหาร]116 Kb
Download this file (2.24.pdf)EB 2(24)[แผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2564]184 Kb
Download this file (2.27.pdf)EB 2(27)[แบบสขร 1]182 Kb
Download this file (2.29.pdf)EB 2(29)[คู่มือการให้บริการ]6909 Kb
Download this file (2.3.pdf)EB 2(3)[โครงสร้างหน่วยงาน]564 Kb
Download this file (2.4.pdf)EB 2(4)[อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานฯ]6909 Kb
Download this file (2.5.pdf)EB 2(5)[กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการฯ]6909 Kb
Download this file (2.7.pdf)EB 2 (7)[ข้อมูลติดต่อหน่วยงานฯ]364 Kb
Download this file (2.8.pdf)EB 2(8)[ช่องทางรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานฯ]1279 Kb
Download this file (2.9.pdf)EB 2(9)[วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมฯ]250 Kb
Download this file (215.pdf)EB 2(15)[จรรยาบรรณกระทรวงฯ]91 Kb
Download this file (3.1.pdf)EB 3(1)[ บันทึกข้อความผู้บริหารับทราบ]205 Kb
Download this file (3.2.pdf)EB 3(2)[รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง]240 Kb
Download this file (4.1.pdf)EB 4(1)[บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ]48 Kb
Download this file (4.2.pdf)EB 4(2)[หนังสือจัดสรรงบประมาณ]474 Kb
Download this file (4.3.pdf)EB 4(3)[แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุุประจำปี 2564]184 Kb
Download this file (4.4.pdf)EB 4(4)[ คำสั่งปิด - ปลด]847 Kb
Download this file (4.5.pdf)EB 4(5)[ใบเสร็จการเบิกจ่ายชุดที่ 1]668 Kb
Download this file (4.6.pdf)EB 4(6)[ใบเสร็จการเบิกจ่าย ชุดที่ 2]506 Kb
Download this file (5.1.pdf)EB 5(1)[บันทึกข้อความผู้บริหารับทราบ]177 Kb
Download this file (5.2.pdf)EB 5 (2)[ แบบ สขร. เดือน ต.ค.63]335 Kb
Download this file (5.3.pdf)EB 5(3)[แบบ สขร เดือน พ.ย.63]181 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 16:11 น.