รายนามผู้บริจาค

บริษัท ว.วั...
Image Detail

Social Bookmark

Facebook 

สถิติคนเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0


แผนกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพัทลุง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดชั้นนำระดับประเทศ”

พันธกิจ รพ.พัทลุง

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการให้มีศักยภาพ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้องค์กรแห่งความสุข สู่ความเป็นชั้นนำระดับปะเทศ

เป้าประสงค์ขององค์กร (Goals)

  1. ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ : ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ปลอดภัย และผลลัพธ์อยู่ในระดับชั้นนำระดับประเทศ
  2. เจ้าหน้าที่ : บุคลากรมีสมรรถนะตามที่กำหนด มีสุขภาวะดี มีความผูกพันธ์
  3. ชุมชน : ชุมชนมีเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็ง
  4. องค์กร : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่1พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นชั้นนำระดับประเทศ

กลยุทธ์ที่2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่3พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่4 พัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิร่วมกับภาคีเครือข่าย


ค่านิยมองค์กร(Core Value)

ทีมงานดี มีใจเอื้อ เพื่อประชา พาเรียนรู้ คู่คุณธรรม

ทีมงานดี --> Team work

มีใจเอื้อ --> Service mind and Holistic care

เพื่อประชา --> Customer Focus

พาเรียนรู้ --> Response and Learning

คู่คุณธรรม --> Ethic and Professional


จุดเน้น

1.ลดระยะเวลารอและเพิ่มคุณค่าเวลารอคอย

2.พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญ Stroke (SP)

3.พัฒนา IT Hospital

4.บูรณาการควบคุมโรคไข้เลือดออก


Patient Safety Goal

2P Safety Goals

Patient safety Goals

Personnel safety Goals

S

Safe Surgery :

-การผ่าตัดผิดคน/ผิดข้าง/ผิดตำแหน่ง/ผิดชนิด (Time out)

Social Media Communication :

-บุคลากรถูกเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฎ identifier เช่น ชื่อนามสกุล เลข 13 หลัก ภาพใบหน้าโดยไม่ขออนุญาต ต่อสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์

-บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือองค์กร

I

Infection:

-การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ(VAP)

-การติดเชื้อดื้อยา (MDR)

Infection & Injury :

-การล้างมือ, Stop Sticks

M

Medication :

-การแพ้ยาซ้ำ

Mental (second victim) :

-บุคลากรถูกร้องเรียน ถูกฟ้องร้อง

P

Patient Care Processes :

-การบ่งชี้ขณะทำหัตถการ/X-ray/การเจาะและส่งสิ่งส่งตรวจ

-Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรงระดับ G,H,I

Personnel work (Occupational) :

-บุคลากรปฏิบัติงานโดยมีภาระงานที่มากเกินเกณฑ์มาตรฐาน (work load)

-บุคลากรที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือรับการแพร่กระจายเชื้อ ไม่ได้รับการป้องกันหรือดูแลที่เหมาะสม

L

Line&Tube :

-ท่อเลื่อนหลุดต้องre-intubation(Tube)

-Mis-connect, Dis-connect(Line)

Lane(Traffic),Law :

-บุคลากรเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย ด้วยรถพยาบาล

E

Emergency :

-Delay Diagnosis and Delay treatment ในผู้ป่วย ฉุกเฉิน และผู้ป่วย Fast Track

Environment&Social :

-บุคลากรถูกคุกคามโดยวาจาจากผู้ป่วยและญาติหรือบุคคลภายนอก หรือถูกทำร้าย