แนวทางประเมินบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID -19 พิมพ์
เขียนโดย วิลดา จิตรเนียม   
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2021 เวลา 16:10 น.

แนวทางประเมินบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID -19

Attachments:
Download this file (COVID 19  64.pdf)COVID 19 64.pdf[แนวทางประเมินบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยCOVID-19 สำหรับหัวหน้างาน]150 Kb
Download this file (COVID19 65.pdf)COVID19 65.pdf[แนวทางประเมินบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยCOVID-19 สำหรับผุ้ปฏบัติงาน]143 Kb