การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพัทลุง 2563 พิมพ์
เขียนโดย ภัทราวุธ ฉวีนิล   
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 09:47 น.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพัทลุง

Attachments:
Download this file (1..pdf)ITA (1)[คู่มือมาตราฐานปฏิบัติงาน]24150 Kb
Download this file (2. .pdf)ITA (2)[ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโรงพยาบาลพัทลุง]402 Kb
Download this file (3..pdf)ITA(3)[รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ]244 Kb
Download this file (4..pdf)ITA (4)[แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ]1029 Kb
Download this file (5..pdf)ITA (5)[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนประจำปีงบประมาณ 2563]1720 Kb
Download this file (6..pdf)ITA (6)[รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562]1583 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 14:30 น.