ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเป่าแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 225 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
วันพุธที่ 08 กันยายน 2021 เวลา 15:17 น.

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเป่าแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 225 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

Attachments:
Download this file (Rangpradak.pdf)ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเ[ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเป่าแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 225 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง]855 Kb