การจัดการความรู้โรงพยาบาลพัทลุง

Phattalung Knowledge Management

พัฒนาระบบป้องกันและดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสาวผนิตา ศรีวาโย   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 14:57 น.

ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา : พัฒนาระบบป้องกันและดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด

คำสำคัญ : ภาวะตกเลือดหลังคลอด

สรุปผลงานโดยย่อ : การพัฒนาระบบป้องกันและดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยทีมนำทางคลินิกสูติ นรีเวชกรรม ร่วมกับการนำระบบไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง สามารถทำให้ป้องกันภาวะช็อกจากตกเลือดหลังคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมารดาเสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอด

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : ทีมนำทางคลินิกสูติ นรีเวชกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 16:04 น.
 
You are here: