ป้อนเลขประจำตัวประชาชน/รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวประชาชน :  
รหัสผ่าน P4P :  
 
ข้อแนะนำเบื้องต้น
1. ต้องมีเลขประจำประชาชน ในฐานข้อมูลของระบบ P4P ตรวจสอบได้โดยเข้าโปรแกรม P4P เวอร์ชั่นเดิมแล้วเลือก ตารางรหัส , ข้อมูลบุคคล กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล 1-2 ครั้ง สังเกตช่อง CID จะต้องมีเลข 13 หลัก
2. login เข้าสู่ระบบด้วยเลข 13 หลัก และรหัสผ่านที่ใช้ในเวอร์ชั่นเดิม หน้าจอจะแสดงแต้มการบันทึกในเดือนปัจจุบัน หากต้องการดูผลงานเดือนอื่น ให้เปลี่ยนเดือนและปีได้
3. กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะปรากฏฟอร์มให้บันทึก เว้นแต่การเริ่มใช้ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูลในฟอร์มให้กดปุ่ม จัดการฟอร์ม เพื่อทำการสร้างฟอร์มขึ้นมาใหม่
4. ในการสร้างฟอร์มใหม่ หากใครเคยบันทึกข้อมูลมาแล้วด้วยโปรแกรมเวอร์ชั่นเดิม ให้กดปุ่ม จากการบันทึก จะปรากฏข้อมูลกิจกรรมที่เคยบันทึกไปแล้ว ระบบจะเลือกรายการให้อัตโนมัติ หากไม่ต้องการรายการใด้ ให้เอาเครื่องหมายออก แล้วกดปุ่ม บันทึก แต่หากเป็นรายการใหม่ ให้ป้อนข้อมูลรหัส หรือ ส่วนของกิจกรรม ลงในช่องค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา แล้วเลือกรายการ
5. จากฟอร์มบันทึกข้อมูลกิจกรรม ให้ทำการป้อนข้อมูลจำนวนผลงาน ในช่อง ผลงาน สามารถใช้ปุ่ม Enter เคาะไปยังรายการถัดไปได้ เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม ยืนยัน ข้อมูลที่บันทึกในวันนั้นจะปรากฏให้เห็นตารางด้านล่าง หากจะทำการแก้ไข หรือ ลบ สามารถทำได้โดยกดปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ในแถวที่ต้องการแก้ไข หรือลบ
6. หากมีกิจกรรมบันทึกนอกเหนือจากในฟอร์ม ให้กดปุ่ม เพิ่มเติมแล้ว ป้อนรายการค้นหา ลงในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม สืบค้น เลือกรายการที่ต้องการบันทึก
7. อย่าลืมออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก...Enjoy Working.........