เข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน
 

เข้าสู่ระบบ admin

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
สลิปเงินเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2563 เมื่อ 25 ธันวาคม 2020 17:12:26
เงินเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2563 เข้าบัญชีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านในวันที่่ 25 ธันวาคม 2563 สลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง สามารถพิมพ์ได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สำหรับเจ้าหน้าที่ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้แจ้งได้ที่กลุ่มงานการเงินฯ โทร. 7550 ,7552
ผู้ประชาสัมพันธ์ :การเงิน เลขที่บัญชีธนาคารที่นำเงินเดือนเข้าคือรหัสผ่านของท่าน เมื่อ 25 มกราคม 2012 18:55:39

ผู้ประชาสัมพันธ์ :การเงิน