เข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน
 

เข้าสู่ระบบ admin

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
สลิปเงินเดือนประจำเดือน กันยายน 2564 เมื่อ 26 กันยายน 2021 20:07:14
เงินเดือนประจำเดือน กันยายน 2564 ค่าตอบแทน P4P ค่าตอบแทน พตส. และ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาฯ เข้าบัญชีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านในวันที่่ 27 กันยายน 2564 สลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง สามารถพิมพ์ได้ในวันที่ 26 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป สำหรับเจ้าหน้าที่ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้แจ้งได้ที่กลุ่มงานการเงินฯ โทร. 7550 ,7552
ผู้ประชาสัมพันธ์ :การเงิน เลขที่บัญชีธนาคารที่นำเงินเดือนเข้าคือรหัสผ่านของท่าน เมื่อ 25 มกราคม 2012 18:55:39

ผู้ประชาสัมพันธ์ :การเงิน